Bilskrot Mölndal

Hämtning och ersättning för skrotbilar i Mölndal. Alla fordon bärgas till Uffes bilskrot för avregistrering och miljövänlig bildemontering. Företaget är auktoriserat för både hämtning och skrotning av bilar. Alla hämtningar sker med moderna bärgningsbilar.

Ersättning för skrotbil i Mölndal

Priset gäller komplett bil med original katalysator.

1 000 kr vid hämtning av skrotbil i Mölndal!

Mottagningsbevis och betalning med Swish sker på plats!

Ring 031-94 37 60 för bokning eller för mer information.

Ersättning vid inlämning till Uffes bilskrot på Orust

Priset gäller komplett bil med original katalysator som har aluminiumfälgar!

3 000 kr vid inlämning till Uffes bilskrot på Orust!

Avdrag 400 kr för bil med stålfälgar!

Ring 031-94 37 60 för bokning eller för mer information.

Boka hämtning av skrotbil i Mölndal och få 1 000 kr

Fyll i dina och bilens uppgifter i kontaktformuläret och använd skicka knappen för att sända uppgifterna till oss. Skriv i fliken meddelanden om bilen inte är komplett eller om den står i ett garage exempelvis. Det har ingen betydelse att bilen inte startar eftersom vi alltid kommer med bärgningsbil. Skall man skrota någon annans bil krävs en fullmakt från registrerad bilägare.

  Boka hämtning av skrotbil i Mölndal till miljösäker bilskrot

  Uttjänta fordon till bilskrot i Mölndal

  Har du ett fordonsvrak som behöver lämnas till bilskrot i Mölndal? Uttjänta fordon kan läcka ut farliga vätskor i naturen om de inte hanteras på rätt sätt. Därför bör bilägare med sådana fordon agera innan dessa blir miljöfarliga. Det finns många som tar emot och skrotar bilar. Tyvärr är det som i de flesta branscher att det förekommer seriösa och oseriösa företag. Det viktigaste är att skrotbilar hämtas och lämnas hos ett auktoriserat företag som är skyldiga att skrota bilen i Göteborg genom att följa alla regler som gäller för bilskrotning.

  Många låter personbilar stå och rosta på parkeringen eller bakom garaget. Dessa uttjänta bilarna är inte kul att se på och bör därför omhändertas så fort som möjligt. Kasserade bilar skräpar bara inte ner omgivningen, utan de är dessutom ohälsosamma då grundvattnet kan skadas av läckage från dessa. Skrota därför alltid bilen hos en auktoriserad bilskrot som har kompetensen att ta tillvara allt miljöfarligt som ett fordon innehåller.

  Skrota bilen i Mölndal – hur går det till?

  Företag som utför bilåtervinning i Mölndal är reglerade från Länsstyrelsen då uttjänta bilar innehåller flera skadliga ämnen som exempelvis oljor och drivmedel. Det är farligt för miljön, människor och djur. Miljövänlig hantering när man skrotar bilen i Mölndal. För att minska påverkan på miljön är det väsentligt att skrotningen följer Naturvårdsverkets direktiv. Innan bilen skrotas och avregistreras töms den på alla farliga ämnen. Bilkomponenter som kan återanvändas tas tillvara och säljs, som bildäck, batterier, katalysator, bränsletank med mera. Kvarvarande av skrotbilen pressas sedan ihop och transporteras vidare för fragmentering. Därefter sorteras och separeras alla olika material. Alla metaller fraktas till smältverk där de blir råvara till nya produkter. När bilskroten tagit emot fordonet med registreringsbevis del 2 erhålls ett mottagningsbevis som kvitto på att din bil har tagits emot för avregistrering och skrotning. När bilen sedan är sanerad och avregistrerad kan ett skrotningsintyg utfärdas av den auktoriserade bilskroten.