Vad är en komplett bil

Vad är en fullständig bil som skall skrotas i verkligheten? En skrotbil hanteras av en certifierad bilskrot i Mölndal och sänds sedermera till Skrotfrag för sönderdelning och återvinning. För den skull är det angeläget att bestämda komponenter inte är bortplockade från fordonet. Av den orsaken att en original katalysator innehåller återvinningsbara metaller, behöver den först och främst ingå när man skrota bilen för att få full ersättning. Observera att det existerar skrotbilar med utbytes-katalysatorer, utan skrotvärde, som av den anledningen klassas som ej kompletta. Brist på startbatteri, som används i återvinningsprocessen, ger även det avdrag.

Bilens fulla massa har betydelse för skroten i Mölndal

Vad är en komplett bil i Mölndal

Eftersom bilen skall skrotas påverkas inte skrotvärdet av fordonets tillstånd och utseende. Men den skall vara rullbar för ordinär bärgning. Det är i första hand saknaden av tunga delar som avgör bilens pris. Skillnaden är gigantisk om en väsentlig bildel fattas i stället för en ratt. Och det betyder, att ägaren till fordonet ibland behöver ge ersättning för bortforsling av uttjänt bil. För att bedöma skrotbilens skrotvärde behöver fordonsägaren redovisa för saknade bildelar vid bokning.

Vid sådant omständighet behövs inga diskussioner gällande överenskommen betalning när man bokar hämtning. Beakta att några skumma skrothandlare i Mölndal tar chansen att sänka värdet på skrotbilen vid upphämtning. Men en personbils skrotvärde förändras inte som ett resultat av dåligt tillstånd eller defekta komponenter.