Skrota bilen med ersättning i Mölndal har blivit en regel

Idag kan en bilägare räkna med att erhålla en bra ersättning för sin skrotbil. Bara för några decennier sedan kostade det en rejäl slant att skrota bilen i Mölndal.

Genom direktiv till bilproducenterna från myndigheterna ändrades förutsättningen till gratis skrotning för bilägarna. Men genom en effektiv återvinning är det numera en regel, att en bilskrot ersätter ägarna till skrotbilar. Och det gäller också när skrotbilar hämtas av bärgare med tillstånd från Länsstyrelsen.

Skrota bilen med ersättning i Mölndal har blivit en regel

Effektiv återvinning hos bilskrot i Mölndal genererar skrotningspremie

Få bilskrotar kan betala någon ersättning för skrotbilar med enbart försäljning av begagnade bildelar som intäkter. Genom återvinning hos bilskrot i Mölndal av, framför allt, sorterade metaller har lönsamheten stadigt ökat inom bilskrots-branschen. Och det är förutsättningen för den ständigt ökande ersättningen. Det finns dock ett undantag till regeln för ersättning av en skrotbil. Saknas den ursprungliga katalysatorn kan ersättningen bli noll kronor eller mycket lägre än original-utförandet. I katalysatorn finns ädelmetallerna platina, palladium eller rodium. Dessa metaller är dyrare än guld och utgör en mycket stor del av bilens skrotvärde. Därför kontrolleras skrotbilen noga vid hämtningen. För att erhålla max ersättning krävs att original katalysator finns kvar på fordonet.